Veenendaalse Krant – Prominent Vastgoed dringt kantorenleegstand Veenendaal in één klap terug met 7.250 m²!

Datum: 29-01-2015

Met de verhuur van het voormalige kantoorpand annex showroom van Kembo, is Prominent Vastgoed in Veenendaal er in geslaagd de kantorenleegstand in Veenendaal in een klap met 7.250 vierkante meter terug te dringen. De fabrikant van meubelprogramma’s voor de zakelijke markt ging afgelopen jaar failliet, maar heeft een doorstart gemaakt; vanuit Amsterdam.

Herbestemming
Nieuwe huurder is Eric Achterberg, eigenaar van de Schatkids in Veenendaal, een vrijetijdscentrum voor kinderen tot tien jaar. Het voormalige Kembopand krijgt een herbestemming als ‘leisurecentrum’ voor het hele gezin, waarin diverse vormen van ‘out of home’ vrijetijdsbesteding een plaats zullen krijgen, inclusief horeca- en vergadermogelijkheden.

De transactie past volgens de directeuren-eigenaren van Prominent Vastgoed, Jesse van Eenbergen en Pepijn van Asch, geheel in het streven van de gemeente Veenendaal om, in samenwerking met vastgoedeigenaren, de leegstand van bedrijfsmatig vastgoed te beperken c.q. verder terug te dringen. Onder meer door in te zetten op herbestemming van onder meer kantoorpanden en waar mogelijk mee te werken aan aanpassing/wijziging van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en dergelijke. Niet zo verwonderlijk, want Veenendaal scoort in de kantorensector hoog in de leegstandsmonitor.

Reacties zijn gesloten.