Taxaties

Het taxeren van onroerend goed is in elk geval specifiek. Iedere taxatie is anders. U kunt om diverse redenen uw onroerende zaak door ons laten taxeren. Maar duidelijk is in ieder geval dat u inzicht wilt krijgen in de waarde van uw onroerende zaak. En voor het vaststellen van de waarde is zowel onze professionele kennis als marktvisie vereist, waarbij wij rekening houden met zowel de juridische, bouwtechnische en locatiespecifieke aspecten. De uiteindelijke waardering wordt door ons vastgelegd in een zeer uitgebreide rapportage waarin alle van belang zijnde aspecten uitvoerig aan de orde komen. Onze ervaring staat borg voor een juiste en accurate waardering van uw onroerende zaken.

Wij taxeren al uw onroerende zaken. Of het nu een bedrijfsgebouw is of een woning, voor iedere taxatie kunt u bij ons terecht.

Redenen voor het laten taxeren van uw onroerende zaak:

  • ten behoeve van aan- of verkoop;
  • ten behoeve van een (her)financieringsaanvraag;
  • het bepalen van de waarde voor de balans of voor fusiebesprekingen;
  • het vaststellen van vervangingswaarde
  • het vaststellen van de herbouwwaarde
  • het vaststellen van de waarde voor de onroerende zaakbelastingen;
  • het vaststellen van de waarde van een vastgoedportefeuille;
  • het uitvoeren van ontwikkelings- en haalbaarheidsstudies;
  • het bepalen van de waarde van gebruikersspecifieke objecten (dierenparken, fabrieken, tankstations en incourante onroerende zaken).