Privacy verklaring

Prominent Vastgoed B.V. gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de websitegebruiker.

Prominent Vastgoed B.V. verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van Prominent Vastgoed B.V. aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

De persoonsgegevens van de websitegebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

Prominent Vastgoed B.V. hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht tot info@prominentvastgoed.nl.